Andrzej Zdebski

Andrzej Zdebski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CliffsideBrokers

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytecie Jagiellońskim, adwokat, doświadczony przedsiębiorca, manager. Karierę rozpoczął jako asystent na UJ w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. W latach 1992-1997 najpierw Dyrektor Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków, a następnie Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Po 1997 r. Dyrektor oddziałów i departamentów m. in. w: BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. W latach 2001- 2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a następnie do roku 2006 Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Od 2007 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A.