DOŚWIADCZENIE ZABEZPIECZAJĄCE
TWÓJ BIZNES.

PCBiC IQNet

O NAS

Rynek ubezpieczeń korporacyjnych to skomplikowana konstrukcja, którą tworzą niejasne warunki, ogólnikowe zwroty i skomplikowane procedury. Bez profesjonalnego wsparcia trudno o rozwiązania zabezpieczające indywidualne oczekiwania.

W Cliffsidebrokers postawiliśmy na partnerstwo i doświadczenie. Jesteśmy zawsze blisko, słuchamy Twoich potrzeb i precyzyjnie na nie odpowiadamy. Oceniamy ryzyko, analizujemy przeszkody, wyszukujemy potencjalne wyzwania. Negocjujemy i koordynujemy zawarcie umów oraz doradzamy w zakresie likwidacji objętych nimi szkód. Działamy sprawnie i kompleksowo, szanując zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.

Partnerstwo i doświadczenie

SPRAWDŹ, JAK BARDZO ZALEŻY
NAM NA BEZPIECZEŃSTWIE
TWOJEGO BIZNESU

DOŚWIADCZENIE

Naszą największą wartością jest doświadczony, nieustannie rozwijający się zespół. Zbudowaliśmy go w oparciu o osoby o wybitnym doświadczeniu biznesowym, perfekcyjnej znajomości nowoczesnych narzędzi ubezpieczeniowych i doskonałych umiejętnościach analitycznych. Powstanie i rozwój CliffsideBrokers to zasługa ich profesjonalizmu i oddania. Każdego dnia wspólnie dbamy, o bezpieczeństwo Twojego biznesu.

  • Jerzy Mazgaj
  • Marcin Mazgaj
  • Andrzej Zdebski

ŻEBY LEPIEJ KOMUNIKOWAĆ SIĘ
Z NASZYMI KLIENTAMI I PARTNERAMI
PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAWIENIE
NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW. CO
ZNACZĄ SKRÓTY IBNR I MLOP?
SPRAWDŹ.

Kontakt

DANE

NIP: 9452183363
REGON: 361039956
KRS: 0000548390

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 600 000 zł opłacony w całości

ADRES

CliffsideBrokers S.A. broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

Siedziba Zarządu
pl. Jana Matejki 7/6
31-157 Kraków

T: +48 602 649 716

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności:
w zakresie ubezpieczeń nr 2143/15
w zakresie reasekuracji nr 62/R/15

Rejestr Brokerów:
w zakresie ubezpieczeń wpis pod nr 00002022/U
w zakresie reasekuracji wpis pod nr 00000060/R